พิษณุโลก จุติ เปิดงาน”น้อมรำลึกพ่อหลวงของ

admin2

พิษณุโลก จุติ เปิดงาน”น้อมรำลึกพ่อหลวงของแผ่นดิน ประกวดภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ธนบ้ตร เหรียญ และปฏิทิน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน น้อมรำลึกพ่อหลวงของแผ่นดิน”ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่านิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก ร่วมกับสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก และเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการต่อพสกนิกรชาวไทย อีกทั้งได้ตระหนักและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนปลูกฝังเด็กและเยาวชนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศสืบไป.โดยการจัดประกวดสิ่งของที่ระลึก แบ่งออก 3 ประเภท 1.ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ชนะเลิศโล่รางวัล นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมเงินรางวัล 2. ธนบัตร เหรียญ ชนะเลิศโล่รางวัลนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมเงินรางวัล 3.ปฏิทิน ชนะเลิศโล่รางวัล นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเงินรางวัล และรองชนะเลิศจะได้รับใบประกาศเกียรติคุณตามลำดับนอกจากนั้นยังมีการจัดนิทรรศการภาพถ่าย ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ในหลวง รัชกาลที่ 9

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

ส.ส.ตั้ม" กฤติเดช สันติวชิระกุล ส.ส.แพร่ เป็น

ส.ส.ตั้ม” กฤติเดช สันติวชิระกุล ส.ส.แพร่ เป็ […]

You May Like

ข่าวภูธร