นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์

admin2

นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจแนะนำ การปฎิบัติตนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในบริเวณเทศบาล 1 ตลาดเช้า เขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 25กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 04.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายภูธเนษฐ์ ทองโท ปลัดป้องกัน นำกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ 2 พร้อมกับ เจ้าหน้าสาธารณสุขเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข สสจ และประธานตลาด คณะกรรมการตลาด.ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ ตรวจตรา แนะนำ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด ตาม ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และได้แนะนำพ่อค้า แม่ค้า ร้านค้า ผู้ประกอบการ ประชาชน บริเวณตลาดเทศบาล 1 เพื่อความปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด-19 โดยเน้นหนักทุกคนจะต้องได้วัคซีนทุกคนจึงจะเข้ามาในตลาดเช้าได้ การสวมหน้ากากอนามัย การวัดอุณหภูมิ การล้างเมือ และจะได้มีการตรวจซำ้เป็นระยะ ทั้งนี้จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นต่อไป[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=J2eiNmXmlSE[/embedyt]

Next Post

พ่อเมืองอำนาจเจริญ ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพาน

พ่อเมืองอำนาจเจริญ ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพาน ติดตามกา […]

ข่าวภูธร