กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย. บูรณาการ

admin2

กอ.รมน.จังหวัด เชียงราย. บูรณาการ ประสานงาน หน่วยงานจังหวัดเชียงราย แนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ปี 65 พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย.ท. ให้การต้อนรับ คณะบก.คฟป.ทภ.3 สน.นำโดย พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รอง ผบ.ควบคุมไฟป่า.กองทัพภาคที่.3 ส่วนหน้า.พร้อมด้วย พ.อ.สมจริง กอรี พ.อ.พงษ์ยุทธ งามเกษม หน.ส่วนปฏิบัติการ,พ.อ.นริศ เกิดบาง รอง ผอ.ศนป.กอ.รมน.ภาค 3 และ พ.ท.วรปรัชญ์ กาศสกุล รอง หน.ส่วนปฎิบัติการฯ ได้เดินทางเพื่อเข้พบหารือกับนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชกาจังหวัดเชียงราย ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย. และรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ทั้งนี้คณะได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันของหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ ปภ.จังหวัดเชียงราย.ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด.เชียงราย.สจป.ที่ 2 เชียงราย.สบอ.ที่ 15 เชียงราย. เกษตรจังหวัดเชียงราย. ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะ ซึ่ง พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ รอง ผบ.คฟป.ทภ.3 สน. ได้กล่าวภารกิจเสริมการทำฝายชะลอน้ำ พ.อ.นริศ ได้นำเสนอ ป่าเปียกตามแนวพระราชดำริ และ แนวทางการทำฝายชะลอน้ำแบบตะแกรงลวด ตามแบบแนวทางของ กอ.รมน.ภาค 3 เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่ ได้รับทราบ และได้มีแนวคิดในการนำไปให้ กับ เจ้าหน้าที่.ดับไฟป่า และชุด ลาดตระเวณ เมื่อไปลาดตระเวณ หรือดับไฟป่า ในพื้นที่.สูง เข้าถึงได้ยาก นำไปปฏิบัติต่อไป

Next Post

พิษณุโลก สู้ภัยหนาว เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้

พิษณุโลก สู้ภัยหนาว เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ พล.พัฒนา 3 […]

You May Like

ข่าวภูธร