พ่อเมืองอำนาจเจริญ ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพาน

admin2

พ่อเมืองอำนาจเจริญ ลงพื้นที่อำเภอหัวตะพาน ติดตามการระวางแนวเขตเพื่อขุดลอกหนองสามขา และการก่อสร้างธนาคารเลือด ของโรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัด ติดตามการระวางแนวเขตเพื่อขุดลอกหนองสามขา เป็นหนองน้ำอยู่ระหว่างตำบลสร้างถ่อน้อยและตำบลรัตนวารี โดยนายกเทศมนตรีตำบลหัวตะพาน กำนันทั้ง 2 ตำบล และผู้เกี่ยวข้อง ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได้ โดยมีผู้ยินยอมบริจาคที่ดินรอบหนองน้ำบางส่วน เนื้อที่ประมาณ 400 ไร่ เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว การประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเป็นแหล่งน้ำดิบในการทำน้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภค โดยใช้งบประมาณ 60 ล้านบาท
และยังมีการติดตามสถานที่ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ เพื่อก่อสร้างอาคารธนาคารเลือดบริเวณที่ดินราชพัสดุ ข้างโรงพยาบาลหัวตะพาน พระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พระครูปริยัติวีราภรณ์ เจ้าคณะอำเภอลืออำนาจ ได้ให้เกียรติเป็นองค์ที่ปรึกษา นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นางวัชราภรณ์ นาท้าว รักษาราชการแทนนายอำเภอลืออำนาจ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ได้แสดงความคิดเห็นเพื่อให้การดำเนินการถูกต้อง และเกิดปะโยชน์สูงสุดกับประชาชน[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=cJSaZozEb04[/embedyt]

Next Post

วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธี

วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีวา […]

ข่าวภูธร