จ.มุกดาหาร นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอ

admin2

จ.มุกดาหาร นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอ[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=12-4_2BYi1c[/embedyt]ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 14 มีนาคม 65 ได้เป็นประธานเข้าร่วมประชุม นายก อบต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ เข้าร่วมประชุม แก้ไขปัญหาปัญหา แหล่งน้ำอุปโภคบริโภค สำหรับใช้ในหน้าแล้ง เรื่องถนนหนทางที่สุด โทรม ให้กับ เกษตรกรและพี่น้องประชาชน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ตำบลมาสมิงเป็น 1 ใน 7 ตำบลของอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารห่างจากตัวอำเภอดอนตาลมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 5 กิโลเมตรมีขนาดพื้นที่จำนวน 103ตารางกิโลเมตร หรือ 64746/ไร่ สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับเนินดินเหมาะแก่การเพาะปลูก ทำไร่และปศุสัตว์มีลำห้วยใหญ่ ไหลผ่าน 2 สาย คือหวยบางอี ห้วยชิงชัน บริเวณที่ตั้งของชุมชนจะเป็นเนินดินที่สูงกว่าพื้นที่โดยรอบมีเส้นทางคมนาคมเข้าสู่จังหวัดมุกดาหารคือถนนลาดยางสายนาตาลบ้าน โคกพัฒนา สายที่ 2 นาคำน้อยปู่ล้อม ซึ่งเป็นถนนหลักที่ชาวบ้านพี่น้องประชาชนใช้สัญจร เนื่องจากถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังในฤดูฝนจึงเกิดน้ำท่วมขังสัญจรลำบากเกษตรกรที่ต้องการขนส่งสินค้าเกษตรกร ก็ขนส่งลำบากยิ่งหน้าฝนฝนตกหนักถนนสัญจรไม่ได้เลยและปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคเนื่องจากพื้นที่ตำบลนาสะเม็งเป็นพื้นที่ราบสูงและชุมชนได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้น้ำประปาเพื่ออุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน เพิ่มสูงขึ้นแต่ปริมาตรน้ำประปาจากระบบประปาหมู่บ้านยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง ประกอบกับในช่วงหน้าแล้งปริมาตรน้ำบาดาลลดน้อยลง ทำให้บางพลีน้ำประปาไม่พอใช้บริโภคต้องขอน้ำประปาจากเทศบาลตำบลดอนตาลใช้แก้ไขปัญหา ทั้งนั้นทางท่านนายอำเภอจึงเห็นความเดือดร้อนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนจึงได้นัดหมายการประชุมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิงเพื่อหาทางแก้ไขและดำเนินการต่อไป อย่างยั่งยืน เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่อไป

ภาพ.นส.สุดารัตน์.คนไหว. เรียบเรียง.สุวิทย์ โพธิรัชต์ เหยี่ยวข่าวพญายม

Next Post

อยุธยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เเละ

อยุธยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เเละรัฐ […]

You May Like

ข่าวภูธร