กาญจนบุรี – พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็น

admin2

กาญจนบุรี – พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพื้นที่วัดวังก์วิเวการาม อำเภอสัขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ปลูกต้นไม้แดง1,010 ต้น เพื่อนำมาใช้ในการซ่อมแซมสะพานมอญ ในอนาคต วันนี้ 22 ก.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณวัดวังก์วิเวการาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พลเอกไพบูล์ คุ้มฉายา องคนมนตรี เดินทางมาเป็นประธานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 นายศักดิ์รินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอสังขละบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ ป่าไม้ อุทยานฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนวชิราลงกรณ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน และภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 800 คน ทั้งนี้กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ให้มีการปลูกต้นไม้ในใจคน ก่อให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ เพื่อฟ็นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมทั้งเพื่อช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและลดมลภาวะฝุ่นละอองและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งเพิ่มความร่วมรื่นให้กับพื้นที่วัดวังก์วิเวการาม ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งของอำเภอสังขละบุรี นอกจากนั้นต้นไม้ที่ปลูกใน

วันนี้ ส่วนหนึ่งเป็นการวางแผนที่จะนำมาใช้ในการซ่อมแซมสะพานไม้อุตตมานุสรณ์หรือสะพานมอญ (สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสังขละบุรี) ในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันสะพานเริ่มมีความทรุดโทรมตามกาลเวลา ประกอบกับไม้ในธรรมชาติที่จะนำมาใช้ซ่อมสะพานฯนับวันจะหายากขึ้นทุกที โดยต้นไม้ที่ทำการปลูกในวันนี้เป็นไม้แดง ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง เป็นไม้ประจำถิ่นที่ชาวบ้านนิยมนำมาใช้ในการปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ซึ่งในอดีตพบเห็นได้ทั่วไปในพื้นที่ โดยวันนี้มีการปลูกทั้งหมด 1,010 ต้น นอกจากนั้นทางวัดและชาวบ้าน พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการปลูกเพิ่มในภายหลัง
ทั้งนี้ได้ตั้งเป้าหมายปลูกไม้แดงให้ครบ 10,000 ต้น โดยใช้พื้นที่ของวัดที่ยังเป็นพื้นที่รกร้างและยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ โดยจะดำเนินการปลูกให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=PgagGu7Q6vE[/embedyt]

ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา ไหลวารินทร์

Next Post

กาญจนบุรี – เชฟหนุ่มชาวอีสานเมืองยโสธร จากชีวิต

กาญจนบุรี – เชฟหนุ่มชาวอีสานเมืองยโสธร จากชีวิตเป็ […]

ข่าวภูธร