นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันจันทร์

admin2

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น.มอบหมายให้ นายอนิรุทธ์ ต่อบวรรัตน์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การทำบุญประจำปี ประเพณีตานข้าวใหม่ ตานหลัวหิงไฟพระเจ้า ณ วัดเขื่อนเมือง ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมทางล้านนาและเป็นการสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนาของชาวล้านนาไทย

Next Post

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ 17

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที […]

You May Like

ข่าวภูธร