สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลาจัดอบรมโครงการ

admin2

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลาจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคมขยายความคุ้มครองประกันสังคมทั่วไทย
ยะลา – สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลาจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ประจำปี 2565 ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมทั่วไทย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิผู้ประกันตน แก่เครือข่ายผู้นำชุมชน เครือข่ายแรงงาน เพื่อให้กลุ่มแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ ร่วมสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับสิทธิความคุ้มครองประกันสังคม
วันนี้ ( 14 มิ.ย. 2565 ) ที่ห้องประชุมปิยะมิตร 1 โรงแรมการ์เด้นวิวเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา เปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายประกันสังคมประจำปี 2565 โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา จัดขึ้นเพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ให้มีองค์ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันสังคม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ แกนนำเครือข่ายประกันสังคม จำนวน 105 คน เข้าร่วมการอบรม
โดยนางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ การสร้าง และการขยายเครือข่ายประกันสังคม บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายประกันสังคม และเทคนิคการสร้าง ขยายเครือข่ายประกันสังคมในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังปัญหาอุปสรรค รวมถึงการตอบคำถามประเด็นการประกันสังคมมาตรา 40 ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อเครือข่ายแรงงานนอกระบบของตน และร่วมสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อรับสิทธิความคุ้มครองประกันสังคม
นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดยะลา กล่าวอีกว่า สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ได้ดำเนินงานตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ ในการสร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดยรัฐต้องสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม กระทรวงแรงงาน ตามมาตรการส่งเสริม คุ้มครอง พัฒนา และสร้างหลักประกันทางสังคม สู่แรงงานนอกระบบ และนโยบายประกันสังคมทั่วไทย ผ่านแกนนำเครือข่ายประกันสังคม เพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ให้มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการประกันสังคม หลักการกลยุทธ์การตลาด เทคนิคการถ่ายทอด เทคนิคการสร้างเครือข่ายเข้มแข็ง รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากแกนนำเครือข่ายประกันสังคม ที่มีผลงานในเชิงประจักษ์ ซึ่งหากระบบประกันสังคมสามารถเข้าถึงกลุ่มแรงงานเหล่านี้ได้ทั่วถึง ก็จะสามารถลดความเดือดร้อนและสร้างหลักประกันที่ดีให้กับแรงงานในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นต่อไป[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=kk34lGPXNio[/embedyt]
ข่าว..เจษฎา สิริโยทัย อ.เบตง จ.ยะลา โทร.064-126-5593 – 080-036-2786

Next Post

หัวหน้าตำรวจสันติบาล สภ.กิ่งเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค

หัวหน้าตำรวจสันติบาล สภ.กิ่งเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค […]

You May Like

ข่าวภูธร