อยุธยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เเละ

admin2

อยุธยา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เเละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 19 มีนาคม 65 เป็นประธานเปิด การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ ปลดล็อกกัญชา กัญชง สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ เขตสุขภาพที่ 4 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ที่ เดอะฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และความเป็นมาของการจัดประชุมในครั้งนี้ และ นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุมชน ประชาชน สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

จัดโดยสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้เป็นตัวแทนเขตสุขภาพที่ 4 จัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ครั้งที่ 1 ของเขตสุขภาพที่ 4 ประกอบด้วย 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดนครนายก เขตสุขภาพที่ 4 สามารถขับเคลื่อน โดยมีศูนย์วิจัยยาเสพติดและตัดช่อดอกกัญชา (จุฬา-สระบุรี) ที่สามารถพัฒนาการปลูกกัญชาชีวภาพและปรับปรุงสายพันธุ์กัญชา/กัญชงให้สามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้เป็นที่แรกของประเทศไทย และมีโรงงานสกัดกัญชงใหญ่ที่สุดเป็นแห่งแรกที่ได้รับอนุญาตในประเทศ คือ บริษัท R&B food supply จำกัด (มหาชน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งมีโรงพยาบาลรพ.เสาไห้ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สระบุรีที่ได้มาตรฐานGMP ผลิตยาศุขไสยาสน์ สนับสนุนคลินิกกัญชาทางการแพทย์ทั้ง 8 จังหวัด จำนวน 118 แห่ง โดยขยายลงสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องดูแลระยะประคับประคองที่บ้าน และด้วยความเป็นเจ้าของภูมิปัญญาตำราโอสถพระนารายณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ทำการศึกษาวิจัยพัฒนายาจากกัญชาได้แก่ยาศุขไสยาศน์ และ สำราญนิทรา ตั้งแต่การปลูก การแปรรูป การวิเคราะห์เครื่องยาและตั้งตำรับยา นอกจากนี้ยังพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยนำไปผสมในอาหารขึ้นชื่อประจำจังหวัดเช่นก๋วยเตี๋ยวเรือกัญชา ขนมไทยเสน่ห์จันทร์ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่บุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แผนไทย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการใช้กัญชาทางการแพทย์และสามารถนำไปต่อยอดทางเศรษฐกิจ สร้างสุขภาพ สร้างรายได้ ซึ่งในงานประกอบไปด้วยการประชุมวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบัน การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการนำมาใช้รักษาโรค ยาสารสกัดกัญชา ตำรับยากัญชาแผนไทย น้ำมันกัญชาตำรับหมอพื้นบ้าน มหกรรมกัญชากัญชง ชิม ช้อป อาหารที่ปรุงด้วยกัญชาขึ้นชื่อประจำจังหวัด เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือกัญชา ขนมไทยเสน่ห์จันทร์ จำหน่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากกัญชง ลานฝึกปฏิบัติและการสาธิตอาหารกัญชา เช่น บะหมี่กัญชา ชากัญชา การทำยาหม่องผสมกัญชา การให้ความรู้การเตรียมดินปลูกกัญชา การปั้นธุรกิจกัญชาระดับประเทศ กัญชาไทยมรดกภูมิปัญญาจากเจ้าของตำรับน้ำมัน อ.เดชา และเปิดสูตร “ครัวยิ้ม” จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รวมทั้งบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ ฟรี…บริการตรวจรักษา จ่ายยากัญชาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยผู้เข้าร่วมงานต้องมีประวัติการได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม และปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

น่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหาย เร่ง

น่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหาย เร […]

ข่าวภูธร