เกษตรแพร่ “เพิ่มศักยภาพ” ให้กับ “นักวิชา

admin2

เกษตรแพร่ “เพิ่มศักยภาพ” ให้กับ “นักวิชาการฯ” ศึกษาดูงาน “การผลิตทุเรียน และฝากตัวเป็นลูกศิษย์” ณ แปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล จ.อุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ นำโดย นายประภาส สานอุป เกษตรจังหวัดแพร่ นำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ไปศึกษาดูงานการผลิตทุเรียน และฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ณ แปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

นายประภาส สานอุป กล่าวว่า ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ได้นำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มาศึกษาดูงานการผลิตทุเรียน พร้อมฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ณ แปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ งานนี้ต้องขอบคุณทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานเกษตรอำเภอลับแล ที่อำนวยความสะดวก เติมไฟในใจคุณ เพื่อเป็นต้นทุนในการส่งเสริม

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนเมืองลับแล ที่ติดอาวุธทางปัญญาให้กับพวกเรา พร้อมกันนี้ขอขอบคุณน้องๆทุกคนที่เสียสละ ให้ความร่วมมือ ตลอดจนใฝ่ที่จะเรียนรู้เพื่อนำเอาความรู้มาพัฒนาพี่น้องเกษตรกรเมืองแพร่ในโอกาสต่อไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับผู้ว่าการการท่องเที่ยว

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่ […]

ข่าวภูธร