กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับผู้ว่าการการท่องเที่ยว

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ต้อนรับผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผวก.ททท. เยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กธอ-ฟ. พร้อมด้วย ผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมให้การต้อนรับ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผวก.ททท. และคณะ ททท. ในโอกาศลงพื้นที่เยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway โดยมี นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นผู้นำคณะฯ สืบเนื่องจากการประชาสัมพันธ์การแถลงข่าวกิจกรรม เสนอขาย Let’s Go อีสาน In Love ภายใต้โครงการ เมืองรองต้องไป @ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดย ผู้ว่าการ ททท. ได้ให้การแนะนำเพิ่มเติมด้านสถานที่ บริการสร้าง Story ให้เกิดความสนใจ สำหรับบริการนักท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้มีผู้เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในอนาคต ในการนี้ ได้รับฟังบรรยายสรุปโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร จาก นายสังวาล  พรมสำลี กธอ-ฟ.พร้อมร่วมอุดหนุนกาแฟคุณสายชล สาขาที่ 2  ณ อาคารสิรินธารประภากร และเยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway และชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร Hydro-Floating Solar Hybrid Project กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ MWac.ที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยนไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นแห่งแรกของโลก อีกด้วย

Next Post

น่าน รถยนต์ตู้มาบริจาคสิ่งของที่บ่อเกลือขา

น่าน รถยนต์ตู้มาบริจาคสิ่งของที่บ่อเกลือขา กลับเบร […]

ข่าวภูธร