อำเภอลืออำนาจ จิตอาสาพระราชทานตำบลแมด

admin2

อำเภอลืออำนาจ จิตอาสาพระราชทานตำบลแมด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสายเหล่าฝ้าย ไป บ้านศาลา ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565
เวลา 08.30 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ ผอ.ศอ.จอส.อ.ลืออำนาจ ร่วมกับ นายไสว สินอ้วน นายก อบต.แมด นางพัชรนันท์ เกตุสิทธิสุวรรณ์ ปลัด อบต.แมด นางสุภาพร ปาวะรีย์ ผอ.ร.ร.เหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีพร้อมครูและนักเรียน จำนวน 20 คน นายพรทวี บุตรี ผอ.รพ.สต.ศาลา นายทองพูล ก้อนแก้ว กำนัน ต.แมด ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำบลแมด ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณถนนสายบ้านเหล่าฝ้าย ไปบ้านศาลา และบริเวณหน้า ร.ร. เหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม การคมนาคมสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้าางความรักความสามัคคีของคนในชุมชน มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 82 คน[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=GqxPESj3h48[/embedyt]ทีมข่าวภูธร ออนไลน์ รายงาน

Next Post

น่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คนไทยรักแผ่นดิน

น่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คนไทยรักแผ่นดิน จังหวัดน่า […]

You May Like

ข่าวภูธร