น่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คนไทยรักแผ่นดิน

admin2

น่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน คนไทยรักแผ่นดิน จังหวัดน่าน จัดพิธีเปิดโครงการปลูก “พืชกระท่อม ต้นแรกของอำเภอเมืองน่าน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ สถานีปฏิบัติการ(พิเศษ) บ้านผาตูบ ม.1 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปลูก พืชกระท่อม ต้นแรกของอำเภอเมืองน่าน โดยมีเกษตรอำเภอเมืองน่าน ผู้แทนนายอำเภอเมืองน่าน ผู้แทนสาธารณะสุขจังหวัดน่าน นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมพิธีโครงการปลูก พืชกระท่อม ต้นแรกของอำเภอเมืองน่าน เป็นโครงการ เพื่อยกระดับองค์ความรู้สมุนไพรไทย เกษตรผสมผสานสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีพืชชนิดต่างๆ อาทิ ขนุน

กระท่อมกัญชง กัญชา กระชาย ดอกอัญชันและอื่นๆ โดยเฉพาะต้นกระท่อมที่นำมาปลูกในพื้นที่จังหวัดน่านแล้ว 11 อำเภอ ทั้งนี้เพื่อให้ชาวเกษตรกรที่ต้องการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้นำต้นกระท่อมดังกล่าวไปทำการปลูกเพื่อที่จะขยายพันธุ์เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
จ.น่าน โทร. 084-8084888

Next Post

เชียงราย ปธ.หอการค้าไทยพร้อมคณะ ลงพื้นที่

เชียงราย ปธ.หอการค้าไทยพร้อมคณะ ลงพื้นที่เชียงราย […]

ข่าวภูธร