สจป.3 แพร่ พร้อม หน.ส่วนราชการฯ ร่วมกิจกรรม

admin2

สจป.3 แพร่ พร้อม หน.ส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแพร่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565”เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดย นายจีระ ทรงพุฒิ ผอ.สำนักฯ ได้มอบหมายให้ นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ส่วนอำนวยการและเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมด้วย หน.ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่วนราชการในจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดแพร่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีจังหวัดแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นการพบปะหารือข้อราชการ ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน อย่างไม่เป็นทางการ โดยปฏิบัติตามมาตรการและข้อกำหนดทางสาธารณสุขเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

 

ธีรพงษ์ ธงออนเผยแพร่

Next Post

กอ.รมน.เชียงรายจัดตั้งหมู่บ้าน อพป.กอง

กอ.รมน.เชียงรายจัดตั้งหมู่บ้าน อพป.กองอำนวยการรักษ […]

ข่าวภูธร