กอ.รมน.เชียงรายจัดตั้งหมู่บ้าน อพป.กอง

admin2

กอ.รมน.เชียงรายจัดตั้งหมู่บ้าน อพป.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด เชียงราย จัดพิธีเปิดการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง อพป. ประจำปี 2565 ณ บ้านทุ่งโห้ง ม.6 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย พ.อ.กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด เชียงราย. ท. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ

ป้องกันตนเอง อพป. ประจำปี 2565 ณ บ้านทุ่งโห้ง ม.6 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้แทนจากนายอำเภอแม่ลาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว  สภ.แม่ลาว สาธารณสุข อ.แม่ลาว กศน.อ.แม่ลาว ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรบ้านทุ่งโห้ง อ.แม่ลาว จังหวัดเชียงราย ร่วมในพิธีเปิด

Next Post

มทบ.37 รับมอบจักรยานเก่า ซ่อมแซมมอบเด็กนักเรียน

มทบ.37 รับมอบจักรยานเก่า ซ่อมแซมมอบเด็กนักเรียนถิ่ […]

ข่าวภูธร