อำเภอดอนมดแดง แหล่งประวัติศาสตร์เมือง

admin2

อำเภอดอนมดแดง แหล่งประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. นายเสกสรรค์ สุขคุณ นายอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี และข้าราชการ สมาชิก อส. ประชาชนจิตอาสา ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

ร่วมกันพัฒนา ทาสีรั้ว กวดใบไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดบูรพา บ้านกลาง บ้านวาปี ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี

Next Post

มทบ.37 ร่วมพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งราย

มทบ.37 ร่วมพิธีสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหารา […]

You May Like

ข่าวภูธร