จังหวัดมุกดาหาร อำเภอดงหลวง หน่วยงานราชการใน

admin2

จังหวัดมุกดาหาร อำเภอดงหลวง หน่วยงานราชการในจังหวัดและพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับคณะประธานรัฐสภา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565
เวลา.11.30.น คณะรัฐสภาภายใต้การนำของนายชวน หลีภัย ประธานรัฐสภาได้เดินทางมาถึง โรงเรียนบ้านป่าไม้พัฒนาหมู่ที่ 10 บ้านป่าไม้พัฒนา ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ีหน่วยงานที่มาให้การต้อนรับหัวหน้าศูนย์ประสานงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริและ นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์
นายอำเภอดงหลวง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
สาธารณสุขอำเภอดงหลวง สถานีตำรวจภูธรกกตูม
นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม หัวหน้าส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพสานแว้นาโดกกุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไม้พัฒนา กำนันบ้านกกตูม ผู้ใหญ่บ้านกกตูม และพี่น้องประชาชน ทุกๆหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง ได้มารอให้การต้อนรับ ประธานรัฐสภา นายชวน หลีภัย และคณะ เมื่อเดินทางมาถึงประธานรัฐสภาได้ขึ้นกล่าว ทักทายกับหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชนที่มาให้การต้อนรับ

ภาพโดย อานุภาพ อาจหาญ เรียบเรียงโดย สุดารัตน์ คนไว เหยี่ยวข่าว ยอดพญายมรายงาน

Next Post

เมื่อ 072330 มิ.ย. 65 ฉก.ทพ.31 ได้รับแจ้งจากแหล่ง

เมื่อ 7 มิ.ย. 65 ฉก.ทพ.31 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ […]

ข่าวภูธร