พิษณุโลก สายธารนำ้ใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ

admin2

พิษณุโลก สายธารนำ้ใจหลั่งไหลเข้าช่วยเหลือ

เมื่อ 16 มิ.ย. 65 พล.ต. ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนา 3 พร้อมนายอำเภอวังทอง สื่อมวลชน ส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำชุมชน ต.แก่งโสภา ได้ลงพื้นที่นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง แจกจ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่ ม.9 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จว.พ.ล. จำนวน 8 ราย และประมาณการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ จำนวน 1 หลัง ร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหา สนับสนุนวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติม และไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6 สำรวจประมาณการถนนของโรงเรียนที่ชำรุด พร้อมมอบเสื้อ คณะ (วปอ.61) สนับสนุนให้นักเรียนมัธยมต้นของโรงเรียน ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

จังหวัดร้อยเอ็ด ชาวนาปี จ่มว่า ปีนี้/2565 ฝนมาเร็ว

จังหวัดร้อยเอ็ด ชาวนาปี จ่มว่า ปีนี้/2565 ฝนมาเร็ว […]

ข่าวภูธร