ร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัด

admin2

ร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พิธีมอบโค ตามโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และการออกหน่วยบริการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ที่ เทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อเวลา 09.30 น. วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2564 ที่. เทศบาลตำบลศรีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน พิธีมอบโค ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ .ให้เกษตรกร และการออกหน่วยบริการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย พร้อมด้วย นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด นางเกื้อจิตต์ จุรีมาศ นายกเทศมนตรีตำบลศรีแก้ว หัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียง เข้าร่วม นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงพระราชทานมอบโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลสีแก้วและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งภายในวันนี้มีการมอบโค-กระบือ จำนวนรวม 147 ตัว และมอบเวชภัณฑ์ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจน ให้มีโคเป็นของตนเอง เป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=xaNHyb9i8l4[/embedyt]
เสนาะ รวมศิริ/ รายงาน

Next Post

ชาวแพร่ลุ้น ศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดแพร่

ชาวแพร่ลุ้น ศูนย์ราชการแห่งใหม่ของจังหวัดแพร่ จะเป […]

ข่าวภูธร