พ่อเมืองอำนาจเจริญ ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้ง โดย

admin2

พ่อเมืองอำนาจเจริญ ลงพื้นที่แก้ปัญหาภัยแล้ง โดยการสูบน้ำระยะไกล เติมน้ำในพื้นที่บ้านนาเมือง ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่บ้านนาเมือง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อแก้ปัญหาภัยแห้งโดยหนองน้ำบ้านนาเมืองซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน กำลังจะแห้งขอด ทางจังหวัดอำนาจเจริญโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้นำเครื่องสูบน้ำระยะไกล สูบนำ้จากลำเชบาย ระยะทาง 3,500 เมตร ไปเติมหนองนำ้ ให้ใช้นำ้ได้จนถึงเดือนกรกฎาคมนี้ แล้วจะเข้าสู่ฤดูฝน จังหวัดอำนาจเจริญมีเป้าหมายที่จะเติมน้ำจำนวน 5 จุด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม และจะดำเนินการอย่างต่อเนืองเมื่อมีการร้องขอจากประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้จังหวัดไม่มีนโยบายจะนำรถยนต์บรรทุกนำ้ไปแจกจ่าย แต่จะใช้วิธีเติมนำ้ให้แหล่งนำ้ของหมู่บ้าน โดยเครื่องสูบน้ำระยะไกลนี้สามารถสูบน้ำได้ในระยะ 10 กิโลเมตร นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอหมายให้ นายอนุชิตอชิตพล ข่วงทิพย์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดปลาดุก และกำนันตำบลกุดปลาดุก ลงพื้นที่อำนวยสะดวก พร้อมรายงานข้อเท็จจริง เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างถาวรต่อไป[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Z6NhdlTQNSg[/embedyt]

Next Post

นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วัน

นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ […]

ข่าวภูธร