อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ขับเคลื่อนโครงการ TO BE

admin2

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเทศบาลเมือง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางวัชราภรณ์ นาท้าว ปลัดอาวุโสเมืองอำนาจเจริญ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมโครงการอำเภอเข้มแข็ง เพื่อความมั่นคงยั่งยืน ขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อขับเคลื่อนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลเมือง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ วิทยากรชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาอาชีวะศึกษาเอกวรรณอำนาจเจริญ คณะครูโรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ และนักเรียนชั้นมัธยมตั้น จำนวน 100 คน

Next Post

ครูอาชีวะอุบลฯ ภูมิใจนำศิลปะไทยสอนเยาวชนต่าง

ครูอาชีวะอุบลฯ ภูมิใจนำศิลปะไทยสอนเยาวชนต่างแดนที่ […]

ข่าวภูธร