ครูอาชีวะอุบลฯ ภูมิใจนำศิลปะไทยสอนเยาวชนต่าง

admin2

ครูอาชีวะอุบลฯ ภูมิใจนำศิลปะไทยสอนเยาวชนต่างแดนที่ประเทศเวียดนาม 2-7 ตุลาคม นี้วันที่ 11 กันยายน 2566 นายกฤษณา โมคศริ ครูแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ครูขวัญศิษย์ จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ปี 2566 เปิดเผยว่าทางคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัย CUU Long University of Vietnam  โดยได้รับการประสานจาก Dr.Trinh Hong Lanh คณะบดีคณะศิลปกรรม มีจดหมายเชิญตนไปสอนศิลปะให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3-4 ที่ CUU Long University of Vietnam โดยมีกำหนดเดินทางไปยังประเทศเวียดนามในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 และสอนศิลปะให้กับนิสิตในระหว่างวันที่ 2 – 7 ตุลาคม 2566 สำหรับการไปในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจ ที่ตนในนามครูอาชีวะทั่วประเทศ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาขีวศึกษา จะได้นำศิลปะและวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ให้กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้านอย่างน่าภาคภูมิใจ

Next Post

อาชีวะอุบลฯ ใน 5 ระดับประเทศ แผนกวิชาอาหาร

อาชีวะอุบลฯ ใน 5 ระดับประเทศ แผนกวิชาอาหารและโภชนา […]

ข่าวภูธร