admin2

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.
นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพาน พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอพาน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทรายขาว ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางคำสุก แลวงค์นิล บ้านเลขที่ 125 บ้านรวมไทย หมู่ที่ 13 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน เนื่องจากที่อยู่อาศัยเกิดไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง ดังนี้ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทรายขาว จำนวน 10,000 บาท กองทุนคนพานไม่ทิ้งกัน จำนวน 5,000 บาท ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพาน จำนวน 3,000 บาท ทั้งนี้ ชมรมกำนันใหญ่บ้าน ได้รวบรวมปัจจัย ถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสาร และเครื่องกันหนาว จากประชาชนในพื้นที่เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัยรายดังกล่าว

ทีมข่าวภูธรออนไลน์ รายงาน

Next Post

จังหวัดเชียงใหม่ MOUวัดโรงเรียนร่วมมือจัดการ

จังหวัดเชียงใหม่ MOUวัดโรงเรียนร่วมมือจัดการ[embed […]

You May Like

ข่าวภูธร