จ.อุบลราชธานี แปลกแต่จริงอำเภอโพธิ์ไทรมี

admin2

จ.อุบลราชธานี แปลกแต่จริงอำเภอโพธิ์ไทรมีศาลหลักเมืองอยู่ 2 แห่งแห่งแรกตั้งอยู่หน้าวัดศรีบุญเรือง เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลาเวลา 09 00 น.นายเขมราฐ ขัมภรัตน์นายอำเภอโพธิ์ไทรได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงก่อสร้างศาลหลักเมืองอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานีแห่งที่ 2 โดยมี นายธวัชชัย แสงแดง นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร กล่าวให้การต้อนรับ นายวิชัย สิถิระบุตร ฅน ข่าวภูธร ลงพื้นที่ได้สอบถามนายอำเภอโพธิ์ไทรเกี่ยวกับการจัดพิธีบวงสรวงการก่อสร้างศาลหลักเมืองแห่งที่ 2 อยู่ตรงข้ามเทศบาลตำบลโพธิ์ไทรว่ามีเนื้อที่กี่ไร่เป็นที่ของเอกชนหรือที่สาธารณะนายอำเภอโพธิ์ไทรบอกกับ ฅน ข่าวภูธรไม่ทราบให้ไปสอบถามนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร ฅน ข่าวภูธรฯจึงได้เข้าพบเพื่อสอบถามนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทรว่าการจัดพิธีบวงสรวงการก่อสร้างศาลหลักเมืองแห่งที่ 2 ของอำเภอโพธิ์ไทรมีเนื้อที่กี่ไร่เป็นที่ของเอกชนหรือที่สาธารณะประโยชน์นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทรบอกว่าเป็นที่สาธารณะประโยชน์เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่และกำลังดำเนินการทำหนังสือขออนุญาตใช้ก่อสร้างศาลหลักเมืองแห่งที่ 2 เดิมเป็นสนามกีฬามาก่อนส่วนศาลหลักเมืองแห่งแรกเป็นนายมนตรา กอซอ อดีตนายอำเภอโพธิ์ไทรและว่าที่ร้อยตรีจรูญ เจริญสุข อดีตนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ไทร ได้ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดศรีบุญเรืองประชาชนคนอำเภอโพธิ์ไทรยังคาใจอยู่ว่าอำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานีมีศาลหลักเมืองอยู่ 2 แห่งตอนที่ทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอำเภอโพธิ์ไทรแห่งที่ 2 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์อยู่นั้นได้มีลมพัดโชยมาเบาๆและมีเมฆมาบดบังแสงอาทิตย์ปกติแล้วอากาศจะร้อนชาวบ้านเชื่อว่าเกิดปฏิหาริย์ขึ้นในวันเวลาดังกล่าว

ภาพ/ข่าว/วิชัย สิถิระบุตร/ฅน ข่าวภูธร /โทร088-044-2249/รายงาน

Next Post

อุบลฯ นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอ

Post Views: 183 อุบลฯ นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอ […]

ข่าวภูธร