อุบลฯ นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอ

admin2

อุบลฯ นายพงษ์ธร จันทร์สวัสดิ์ นายอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น.ทำงานไม่มีเสาร์อาทิตย์ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอนันต์ชัย แสนทวีสุข นายกเย็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ยกล่าวให้การต้อนรับพร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอตระการพืชผลในช่วงฤดูฝนเพื่อแจ้งแนวทางการปฏิบัติให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยมีนายพงศ์ธร จันทร์สวัสดิ์นายอำเภอตระการพืชผลประธานในที่ประชุมได้มีข้อสั่งการให้มีประชุมในพื้นที่ตำบลที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเพิ่มเติมเพื่อให้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

ภาพ/ข่าว/วิชัย สิถิระบุตร/ฅน ข่าวภูธรฯโทรศัพย์ 088-044-2249/รายงาน

Next Post

กาญจนบุรี - ยอดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ซ่อมหอพัก

Post Views: 55 กาญจนบุรี – ยอดทอดผ้าป่าเพื่อ […]

ข่าวภูธร