อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านชวนสัมผัสศิลปะผ่านภาษากายที่

admin2

อาชีวะอุบลฯ เปิดบ้านชวนสัมผัสศิลปะผ่านภาษากายที่หาชมได้ยาก ในนิทรรศการ: เมืองเดินได้/เดินไม่ได้ ผ่านศิลปะการแสดงสด ภูมิทัศน์เมืองในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี วันที่ (18 มกราคม 2566 ) เวลา 16.00 น. ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นางสาวลฏาภา แสวงทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางสมจิตร บุรุษพัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ: เมืองเดินได้/เดินไม่ได้ ผ่านศิลปะการแสดงสด ภูมิทัศน์เมืองในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ผลงานของนายสรพจน์ เสวนคุณากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับงานหอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล คณะวิชาศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่พิธีเปิดงาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นำโดยนางปรียา แก้วบำรุง วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติและขอบคุณหน่วยงาน ศิลปินและผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการมหกรรมศิลปะ UBON ART FEST 2022” Asean’s Innovative Art Festival งานศิลปะสร้างสรรค์ครั้งยิ่งใหญ่ ของจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ บริเวณโรงแรมยู โฮเทล แอนด์คาเฟ่ เลียบถนนอุปราชและจุดแสดงงานเครือข่ายศิลปะกว่า 55 จุดทั่วเมืองอุบลฯ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม งานศิลปะ ศิลปิน วัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การสร้างเทศกาลสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ โอกาสนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้เข้ารับเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงาน ประเภทหน่วยงาน และได้รับเกียรติบัตรในนามกลุ่มศิลปิน ได้แก่ ตัวแทนครู นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ประเภทวิชาศิลปกรรม ได้เข้าร่วมสาธิตการแกะสลักน้ำแข็งโชว์พลังความสามารถของผู้เรียนอาชีวศึกษาในงานดังกล่าวด้วย

จากนั้นเป็นพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการ และเป็นการแสดงผลงานศิลปะสื่อการแสดงสด โดยนายสรพจน์ เสวนคุณากร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ หอศิลป์ราชธานีศรีวนาไล ซึ่งได้จัดฉายเป็นรอบปฐมฤกษ์ให้กับผู้ร่วมงานได้รับชม อันเป็นผลงานศิลปะที่หาชมได้ยากและมีความน่าสนใจไม่น้อยสำหรับนิทรรศการดังกล่าว จะจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจรับชม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2566 (เว้นวันหยุดราชการ) ซึ่งกำหนดจัดแสดงวันละ 3 รอบ แต่ละรอบจะมีการอภิปรายกลุ่มถึงผลงานสร้างสรรค์ศิลปะ ได้แก่ รอบที่ 1 เวลา 10.00-11.30 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00-14.30 น.และรอบที่ 3 เวลา 15.00 – 16.30 น. การจัดนิทรรศการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานการสร้างสรรค์ของศิลปินและเครือข่ายได้มีพื้นที่ในการแสดงผลงานศิลปะ อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ความเข้าใจในศิลปะร่วมสมัย สื่อการแสดงสดแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้เกิดสภาพทางกายภาพของภูมิทัศน์เมืองในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ในด้านที่เอื้อต่อการสัญจรและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งความสะอาด ความสวยงาม และความปลอดภัย ให้คงอยู่สืบไป

Next Post

อำนาจเจริญ วัดกลางนำ้ปลีก จัดงานพุทธาภิเษก

Post Views: 24 อำนาจเจริญ วัดกลางนำ้ปลีก จัดงานพุท […]

ข่าวภูธร