อยุธยา พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวอยุธยา หลอม

admin2

อยุธยา พสกนิกรทุกหมู่เหล่าชาวอยุธยา หลอมรวมดวงใจ ย้อนรำลึก 10 ปี พ่อหลวง ร.9 เสด็จทุ่งมะขามหย่อง กว่า 10,000 คน วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายวีระชัย นาคมาศ นาค-คะ-มาด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและราชสดุดีน้อมรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงาน “วันรำลึกครบรอบ 10 ปี ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง ต.บ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง ยังความปลาบปลื้มปีติจนเท่าทุกวันนี้ในอดีต ผืนแผ่นดินทุ่งมะขามหย่องแห่งนี้ ได้รับการจารึกถึงการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระสุริโยทัย ที่ทรงเสียสละพระชนม์ชีพ เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยให้รอดพ้นจากการรบกับพม่า และยังเป็นผืนแผ่นดินแห่งพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระบรมนาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พื้นที่ทุ่งมะขามหย่องเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำ (แก้มลิง) ตามโครงการพระราชดำริ เพื่อประโยชน์ในการรองรับน้ำหลากและป้องกันน้ำท่วม รวมทั้งใช้เป็นน้ำเพื่อการเกษตรให้กับเกษตรกรบริเวณโดยรอบ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ชาวพระนครศรีอยุธยาจารึกไว้ในดวงใจมิรู้ลืม

ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในการเสด็จพระราชดำเนิน ทุ่งมะขามหย่อง และปลูกข้าวในแปลงนาที่ดินส่วนพระองค์ ทุกวันที่ 25 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งกำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่อาคารหอจดหมายเหตุพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมรูปลอยองค์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 100 หน่วยงาน ต่อจากนั้น ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จากนั้นได้ร่วมรับชมกิจกรรมย้อนรำลึก ณ บริเวณศาลากลางน้ำ ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เคยประทับทอดพระเนตรครั้งที่เสด็จพระราชดำเนิน โดยมีขบวนช้างจากวังช้างอยุธยาแต่งเครื่องทรงคชาภรณ์ 9 เชือก อัญเชิญพระบรมสาธิตลักษณ์ เดินเคลื่อนขบวนเข้ามาร่วมถวายราชสักการะ พร้อมชมการประกวดขบวนเรือประเภทเรือสวยงาม 144 ลำ จากทั้ง 16 อำเภอ การบรรเลงเพลงขลุ่ย จากอาจารย์พิสาล เขียวสด พร้อมกล่าวรำนำ โดยศิลปินแห่งชาติ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ชมการเห่เพลงเรือจากพ่อเพลง-แม่เพลง และร่วมร้องเพลง “ปิดทองหลังพระ” ที่ครั้งนั้นนายยืนยง โอภากุล หรือแอ๊ดคาราบาวได้นำขับร้อง เป็นเพลงที่ฟังกี่ครั้งก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยมีประชาชนที่เคยและยังไม่เคยอยู่ในเหตุการณ์ ต่างหลั่งไหลมาร่วมย้อนรำลึกเหตุการณ์ครั้งนั้น มากกว่า 10,000 คนในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นประธานในพิธีหยอดเมล็ดพันธ์ข้าวอยุธยา 1 ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง และไถนาสาธิตการปลูกข้าวด้วยเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ ข้าวงอก ในแปลงนาส่วนพระองค์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสมทรง พันธุ์เจริญรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งร่วมบังคับโดรนเพื่อการเกษตรในการหว่านข้าวด้วย โดยมี นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำชมนิทรรศการและรายงานผลการดำเนินงานแปลงนาส่วนพระองค์ โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายสนับสนุนการปรับปรุงบำรุงดิน ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นการลดต้นทุนการผลิต ได้อาหารที่ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในการจัดงานไถกลบตอ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระองค์เป็นประจำทุกปีเช่นกัน

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

จ.มุกดาหาร ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เกิดอัคคีภัย วอดวาย 4 หลังลวด บ้านนาสะเม็ง 11 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

จ.มุกดาหาร ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ […]

ข่าวภูธร