กธอ-ฟ. ลงพื้นที่ติดตามงานการติดตั้งป้ายทาง

admin2

กธอ-ฟ. ลงพื้นที่ติดตามงานการติดตั้งป้ายทางเข้า ทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway เขื่อนสิรินธร วันที่ 29 มกราคม 2565 นายสังวาล พรมสำลี กธอ-ฟ. พร้อมด้วย นายอาทิตย์ พรคุณา วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ. นายโรจนินทร์  กิตติยศอานันต์ หธธอ-ฟ. ร่วมลงพื้นที่ติดตามงานการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางเข้า แหล่งท่องเที่ยวทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway เขื่อนสิรินธร เพื่อเป็นการชี้นำเส้นทางเข้าไปเยี่ยมชมทางเดินชมธรรมชาติเขื่อนสิรินธร ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น อีกด้วย ณ ประตู 3 ทางเข้าชมทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไท […]

ข่าวภูธร