กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่ง

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. จัดงานการแถลงข่าวกิจกรรมเสนอขาย Let’s Go อีสาน In Love ภายใต้โครงการ เมืองรองต้องไป @ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 31 มกราคม 2565 นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกรระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ. เป็นตัวแทน กธอ-ฟ. ร่วมงานการแถลงข่าวกิจกรรมเสนอขาย Let’s Go อีสาน In Love ภายใต้โครงการ เมืองรองต้องไป @ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภายในงานได้มีการจัดการแสดงดนตรีพื้นบ้าน และมีบูธไว้ให้ชาวบ้านในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธรหรือภายในจังหวัดอุบลราชธานี หรือจังหวัดใกล้เคียงได้นำสินค้า OTOP มาวางขายภายในงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโขง ชี มูล และเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. นำโดย นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ครั้งนี้ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว และผู้ประกอบการสินค้า OTOP ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดงาน Let’s Go อีสาน In

Love ภายใต้โครงการ เมืองรองต้องไป @ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ บริเวณเส้นทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkway เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น ในช่วงเย็น นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ลงพื้นที่เยี่ยมชมเส้นทางเดินชมธรรมชาติ Nature Walkwayโดยมี นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กธอ-ฟ. พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมให้การต้อนรับ

ทีมข่าวภูธรออนไลน์ รายงาน

Next Post

พิษณุโลก ปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลกจับกุม

พิษณุโลก ปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลกจับกุมต่างด้าวลัก […]

ข่าวภูธร