วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. องค์การ

admin2

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน-คุ้งลาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายพะเนียด ผลภาพ นายก อบต.ตลิ่งชัน-คุ้งลานได้จัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธ์ปลา และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2566
นายสุรศักดิ์ พันเจริญวรกุล สส.พระนครศรีอยุธยา เขต 4 นายณรงค์ชัย กรรณสูตร สมาชิกสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน สมาชิกสภา อบต.ตลิ่งชัน -คุ้งลาน ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชน ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกป่าซากุระ

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกป่าซากุระไทยถว […]

ข่าวภูธร