อำเภอพิชัย เปิดงานนมัสการหลวงพ่อโต วัด

admin2

อำเภอพิชัย เปิดงานนมัสการหลวงพ่อโต วัดหน้าพระธาตุ เมื่อเวลา 16.09 น.ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ วัดหน้าพระธาตุ หมู่ที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พระปัญญากรโมลี ดร.เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ วัดท่าไม้เหนือ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ พระอุดมปิฎกเจ้าคณะอำเภอพิชัย นายสุรศักดิ์ วงษ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรม จ.อุตรดิตถ์ นายสำเนา แจ่มแจ้ง นายก อบต.ในเมือง นายผจญ พูลด้วง นายก อบต.คอรุม นายราชันย์ โล่ห์ประเสริฐ นายก อบต.ไร่อ้อย นางบุณฑริกา ยอดไพบูลย์ พัฒนาการอำเภอพิชัยพร้อมคณะผู้บริหาร ตลอดจน ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนคอยให้การต้อนรับ นายพยงค์ ยาเภา รอง ผวจ.พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2565
ในจัดงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ ตามตำนานเล่ากันว่าหลวงพ่อโตสร้างโดยพระยาโคตรบอง เมื่อปี พ.ศ. 1470 มีอายุนับถึงปัจจุบันหลวงพ่อโตเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย มีขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 3 วา 1,095 ปี หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในปราสาทจัตุรมุข มีชื่อว่า ปราสาทพระนวมะราชบพิตร”ซึ่งได้รับ พระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พร้อมด้วยตราสัญลักษณ์ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ มีเนื้อที่ภายใน 99 ตารางวา มีพระเจดีย์เป็นยอด 5 องค์ มีขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 26 เมตร สูง 46 เมตร ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดหน้าพระธาตุ หมู่ นอกจากเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตแล้ว ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกราตุ และรอยพระพุทธบาทจำลองด้วยการจัดงานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย เป็นงานประเพณีสำคัญ ได้กำหนดจัดขึ้นในช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี สำหรับในปีนี้ งานนมัสการหลวงพ่อโตและของดีเมืองพิชัย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ รวม 5 วันวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมานมัสการหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองพิชัย และพระบรมสารีริกธาตุ ตลอดจนรอยพระพุทธบาทจำลอง และเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และของดีเมืองพิชัย ให้เป็นที่รู้จักอย่าแพร่หลายการจัดงานในปีนี้ จัดให้มีซุ้มวัฒนธรรมและของดีแต่ละตำบลเข้าร่วมการประกวด 14 แห่ง การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในเขตพื้นที่อำเภอพิชัยตลอดจนได้จัดให้มีกิจกรรม ณ เวทีกลาง ได้แก่ การแสดงของเด็กนักเรียนในเขตอำเภอพิชัยการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย,หญิง การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทประชาชนทั่วไป ชาย,หญิง และการประกวดสาวงามเมืองพิชัยโดยชมฟรีตลอดงานในด้านของการป้องกันโรคระบาดโควิค-19 ทาง อำเภอได้ร่วมกับสาธารณสุขและ อสม.ในพื้นที่ได้จัดทำซุ้มตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมเจลแอลกอฮอล์บริการให้กับประชาชนทุกคนที่เดินทางมาก่อนเข้าชมงานเพื่อเป็นการป้องกันโรคดังกล่าว
ณัฐวัฒน์ ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์ 0612928668

Next Post

อช.เวียงโกศัย "ผนึกกำลัง" กับชุมชนบ้านแม่

อช.เวียงโกศัย “ผนึกกำลัง” กับชุมชนบ้าน […]

You May Like

ข่าวภูธร