ตำรวจสุรินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ปล่อยแถวกำลัง

admin2

ตำรวจสุรินทร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ปล่อยแถวกำลังพลในการอำนวยความสะดวกการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 วันนี้ 10 เม.ย.2567 เวลา 15.30 น. พล.ต.ต.สุคนธ์ ศรีอรุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน ในพิธีปล่อยแถวกำลังพลในการอำนวยความสะดวกการจราจร ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 พ.ต.อ.วรายุส์ จันทร์เยี่ยม รอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พ.ต.อ.กิตติเชษฐ์ ศักยภาพวิชานนท์ รอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ศรีเสริม รอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ พ.ต.อ.วีระพันธ์ ณ ลำปาง ผกก.สภ.เมืองสุรินทร์ หน.สภ. ข้าราชการตำรวจในสังกัด หน่วยตำรวจในพื้นที่ มทบ.25 กอ.รมน.สุรินทร์ ฝ่ายปกครอง สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ ปภ.จว.สุรินทร์ อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย และภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ลานจอดรถ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ พล.ต.ต.สุคนธ์ ศรีอรุณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า การระดมกวาดล้างอาชญากรรมในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 3 ให้ทุกหน่วยทำการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติด ในระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 รวมระยะเวลา 7 วัน ซึ่งห้วงเวลาดังกล่าว ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและในบ้างพื้นที่จะมีการจัดงานรื่นเริง การแสดงแสง สี เสียง หรือจุดพลุ ดอกไม้เพลิง จนอาจทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม หรือทำให้การจราจรติดขัดบริเวณพื้นที่งานดังกล่าว จึงได้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ ในด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการเฝ้าระวังผู้ฉวยโอกาสกระทำผิด ในห้วงวันหยุดยาววันสงกรานต์ประจำปี 2567 และการอำนวยความสะดวกการจราจร มีเป้าหมายหลัก คือ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ทั้งนี้การเปิดจุดตรวจและจุดอำนวยความสะดวกอย่างเป็นทางการแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการเรียกตรวจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ พร้อมแจกเครื่องดื่มชูกำลัง ผ้าเย็น น้ำดื่ม และหมวกกันน็อคแก่ผู้ขับขี่ ภายใต้การสนับสนุนจากภาคเอกชนในพื้นที่

Next Post

จ.สุรินทร์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ลดเมา ลดตาย ในช่วง

จ.สุรินทร์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุ ลดเมา ลดตาย ในช่วงเท […]

ข่าวภูธร