นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัด

admin2

นาย นิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พาทำบุญ เข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันธรรมสวนะ เริ่ม ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร วันนี้ (29 ต.ค.66) เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ วัดสุวรรณดาราราม อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระมหาเวชยันต์ เวชยนฺโต เจ้าคณะอำเภอเสนา เจ้าอาวาสวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทำบุญตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ” โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง
โอกาสนี้ ประธานฯ ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร จากนั้น ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเทียนส่องธรรม จุดเทียนบูชาธรรมประจำกัณฑ์ที่ ๑ ต่อจากนั้น ประธานฝ่ายสงฆ์ ได้แสดงพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก กัณฑ์ที่ ๑ กัณฑ์ทศพร และนำพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ คณะสงฆ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ภายใต้กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาทำบุญ” เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ วัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกวันธรรมสวนะ ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธา สามารถสแกน QR Code ดูรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ได้ที่ FB สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. ๐ ๓๕๓๓ ๖๘๘๒ – ๓
นางสาว รัตนาภา ศรีวิไชย อยุธยา

Next Post

กาญจนบุรี - เทศกาลออกพรรษา หลายวัด

กาญจนบุรี – เทศกาลออกพรรษา หลายวัดเตรียมตักบ […]

You May Like

ข่าวภูธร