กาญจนบุรี – สาธารณสุขกาญจน์ จัดประชุมเชิง

admin2

กาญจนบุรี – สาธารณสุขกาญจน์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร เตรียมพร้อมผลิตน้ำประปาระบบไฮบริด หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ วัดเวฬุวันวันนี้ 14 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการช่วยเหลือผู้ที่มีอาการทางจิตกำเริบตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 ปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต และเพิ่มพูนทักษะแก่เจ้าหน้าที่ในด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตกำเริบ ขณะนำส่งโรงพยาบาล มผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุในโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำรวจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และมูลนิธิกู้ภัย รวม 80 คน

ต่อจากนั้น ที่ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารมัชฌิมาคาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดอาคารผลิตน้ำประปาระบบไฮบริด “หลวงปู่สาคร ธัมมาวุโธ วัดเวฬุวัน” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 ณ โรงพยาบาลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Next Post

วันนี้เมื่อเวลา 12.30 น จับหนุ่มคลั่งยาบ้า บ้าน

วันนี้เมื่อเวลา 12.30 น จับหนุ่มคลั่งยาบ้า บ้านเลข […]

ข่าวภูธร