อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไทยคม มอบ

admin2

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไทยคม มอบอินเตอร์เน็ตดาวเทียมแก่ ศศช.พื้นที่ฝาง แม่อาย 27 พฤษภาคม2565 บมจ.ไทยคม ส่งมอบโครงการ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อการสื่อสาร เรียนรู้และส่งเสริมอาชีพ Community Digital Center by Thaicom Express Wifi แก่ ศศช.บ้านห้วยมะยม ศศช.บ้านทรัพย์ตะเคียน ในสังกัด กศน.อำเภอฝาง และ ศศช.บ้านนามะอึ้น ในสังกัด กศน.อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่
บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยคุณพลวิชญ์ ขยันงาน ผู้จัดการความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งมอบโครงการ “ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เพื่อการสื่อสาร เรียนรู้และส่งเสริมอาชีพ” Community Digital Center by Thaicom Express Wifi แก่ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยมะยม บ้านทรัพย์ตะเคียน สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอฝาง และ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านนามะอึ้น สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่
เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (สูงสุดถึง 30 Mbps) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลซึ่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือหรือข่ายสาย ADSL/Fiber เข้าไม่ถึง สนับสนุนให้สถานศึกษาได้มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริการชุมชนตามแนวทางและภารกิจของ กศน.นำไปสู่การส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน เบื้องต้น หากผลการดำเนินงานใน 3 ชุมชนพื้นที่ อ.ฝาง และ อ.แม่อาย สามารถตอบสนองการพัฒนาการเรียนรู้และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนตามกระบวนการของ กศน.แล้ว จะมีการพิจารณาขยายผลโครงการต่อไป

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

อ.เบตง พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ

อ.เบตง พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเบตงขึ้นรถกร […]

You May Like

ข่าวภูธร