นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพานจังหวัดเชียงราย

admin2

นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอพานจังหวัดเชียงรายวันพุธ 26 มกราคม65 เวลา 09.00 น. มอบหมายให้ นายอนิรุทธ์ ต่อบวรรัตน์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอพาน เชียงราย ท้องถิ่นอำเภอพาน สรรพากรพื้นที่อำเภอพาน ผอ.กศน.อำเภอพาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ทำการปกครอง

อำเภอพาน ร่วมการประกอบพิธีงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ. 2565 พิธีไหว้สาพญามังราย การถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้สด หมากสุ่ม หมากเป็ง ต้นผึ้ง ต้นเทียน ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Next Post

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 […]

ข่าวภูธร