อุบลฯ จัดกิจกรรม“วิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได ซีซั่น 

admin2

อุบลฯ จัดกิจกรรม“วิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได ซีซั่น Super Minimarathon ครั้งที่ 2 รับแสงแรกก่อนใครในสยาม โดยการจัดงาน ตรวจ ATK ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Covid-19 อย่างเคร่งครัด 13 ก.พ.65 ณ ผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นาย นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดกิจกรรมวิ่ง วิ่งเปิดฟ้าที่ผาชะนะได ซีซั่น 2 Super Minimarathon ครั้งที่ 2 รวมระยะทาง 13.5 กิโลเมตร โดยจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยหันมาใส่ใจในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวขึ้นผาชะนะได
นอกจากนีผู้เข้าร่วมแข่งขัน กว่า 1 พันคน ยังจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยาม และชมความสวยงามของภูมิทัศน์ รอบบริเวณผาชะนะได ที่มีเทือกเขาสลับซับซ้อน และมีพันธุ์ดอกไม้ป่าที่หายากนอกจากนั้นท่านยังสามารถมองเห็นวิถีชีวิต ผู้คนริมแม่น้ำโขง ยังเป็นการปลุกกระแสการท่องเที่ยวเมืองรอง และขานรับนโยบายของของรัฐบาลตามโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางฝ่ายจัดงานได้เน้นเรื่องความปลอดภัย ตรวจ ATK ผู้เข้าร่วมกิจจกรรม และเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมงานทุกคน โดยใช้มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

Next Post

กาญจนบุรี รองชัยยศถือฤกษ์ดี เปิดอาคาร

กาญจนบุรี รองชัยยศถือฤกษ์ดี เปิดอาคารสำนักงานที่ทำ […]

ข่าวภูธร