อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพสตรีแม่ศรี

admin2

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาศักยภาพสตรีแม่ศรีเรือน 20 พฤษภาคม 2565 นโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการพัฒนาสตรีมาหลายปีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้เขาเป็นแม่ศรีเรือนที่มีคุณภาพครบทุกด้าน การบ้านงานเรือน ที่ไม่ขาดตกบกพร่องและยังให้ความรู้ในสิ่งที่ขาด เช่นการฝึกพูดในสิ่งดีดีเป็นประโยชน์กับตนเองและครอบครัวตลอดจนผู้อื่นที่ได้มาพูดคุยซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับสตรีได้รับการอบรมและฝึกจิตใจก็จะสามารถทำให้เข้าใจในสิ่งดีดีที่จะเล่าสู่กันฟังมีคุณภาพ โดยนางดาวเรือง กินาวงค์ มาให้ความรู้กับสตรี แล้วยังมีการสอนให้สตรีแม่บ้านจัดทำบัญชีครัวเรือนเป็นอีกสิ่งที่จะฟ้องตนเองหรือเป็นกระจกย้อนตัวเรา ว่ามีการใช้จ่ายเงินทองไปนั้นได้มีการวางแผนล่วงหน้ามาหรือไม่ใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือไม่ เมื่อได้จดบันทึกการใช้จ่ายทุกวันจะช่วยให้มองสิ่งที่จำเป็นและสิ่งไม่จำเป็นสามารถแก้ปัญหาการใช้จ่ายได้เป็นเรื่องที่ดีที่ต้องทำกันทุกครัวเรือน โดยนายนิโรจน์ วันดี ได้ให้ความรู้ในด้านนี้ แล้วยังมีการส่งเสริมอาชีพดีดีให้กับสตรีแม่บ้านวันนี้สอนทำใส้กรอกอิสาน แม่บ้านสตรีสามารถที่จะนำไปประกอบเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมได้โดยมรวิทยากรแม่ครูบุญเอื้อ สีสด อดีตคุณครูคุณภาพจิตอาสา แบบอย่างอีกท่านหนึ่งในสังคมอำเภอฝาง แม่อาย ไชยปราการ
สิ่งสำคัญคือให้ความสำคัญกับสตรีเพื่อจะได้พัฒนาตัวเขาเองและยังส่งผลให้ครอบครัวแข็งแรงมีคุณภาพและยังช่วยในการพัฒนาสังคมชุมชนน่าอยุ่อีกด้วย สถานที่ในการฝึกอบรมที่อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นายสำราญ แสงวงค์ รายงาน

Next Post

จ.อุบลราชธานี จัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน

จ.อุบลราชธานี จัดพิธีรับพระราชทานพระพลังแผ่นดิน ให […]

ข่าวภูธร