จังหวัดอำนาจเจริญ จัดตลาดนัดสินค้าราคาถูก จากผู้

admin2

จังหวัดอำนาจเจริญ จัดตลาดนัดสินค้าราคาถูก จากผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำสิ้นค้าจำหน่ายให้กับประชาชาชน บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. นายชนาส ชัชวาลวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงานโครงการพาณิชย์…ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย พร้อมด้วย นางจินตนา ชัชวาลวงศ์ นายกเหล่ากาชาด นำคณะหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมและซื้อสิ้นค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
นายจีระศักดิ์ ศรีเพชร พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ กล่าว่าการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ และเกษตรกร ในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด และร้านค้าจากผู้ประกอบการกว่า 100 บูธ
จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ ปลัดจังหวัด นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นายณัฐพงศ์ ตั้งสกุลกุลวัฒน์ นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วยหัวส่วนราชการระดับอำเภอ ให้กำลังใจผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่นำผลิต ผลิตภัณฑ์ของตนเองมาร่วมจำหน่าย อนึ่งตลาดการค้า จะจัดจำหน่าย อำเภอละ 3 วัน และจะเดินทางต่อไปที่อำเภอลืออำนาจ และอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

Next Post

ชาวเบตงปลูกผักลอยฟ้าปลอดสารพิษบนดาดฟ้าใช้

ชาวเบตงปลูกผักลอยฟ้าปลอดสารพิษบนดาดฟ้าใช้พื้นที่รอ […]

ข่าวภูธร