ผู้ว่าอุบลฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาล

admin2

ผู้ว่าอุบลฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลสนาม พร้อมกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง และปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด หากพบการฝาฝืน ให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที วันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ณ โรงพยาบาลสนาม โดยจุดแรกเดินทางไปที่โรงพยาบาลสนามศูนย์การเรียนรู้บ้านยางน้อย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จัดตั้งขึ้น ภายใต้แนวคิด คนอุบลไม่ทอดทิ้งกัน ดูแลผู้ป่วยดุจญาติมิตร ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ พร้อมสอบถามสิ่งที่ รพ.ยังขาดแคลนและต้องการการช่วยเหลือจากจังหวัด จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบกระเช้าของขวัญเป็นการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ด้วย จากนั้นเวลา 11.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางไปที่ หอพักนักศึกษา ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อสอบถามแนวทางและมาตรการในการดูแลผู้ป่วยโควิด19 ซึ่งกักตัวอยู่ภายในหอพัก โดยทางมหาวิทยาลัย ได้จัดแยกหอพักสำหรับผู้ป่วย มีมาตรการดูแลการเข้าออกอย่างเข้มงวด ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวให้กำลังเจ้าหน้าที่ทุกคน และกล่าวขอบคุณที่เสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อสวนรวม พร้อมมอบขนม นม และน้ำดื่มให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย
เวลา 12.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายศุภภิมิตร เปาริก รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ บริเวณศาลาจตุรมุข ทุ่งศรีเมือง ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นจุดตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ ที่เปิดให้ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ร่วมพ่อค้าแม่ค้า ที่เดินทางมาขายของภายในงานปีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ามาใช้บริการ ในการตรวจ ATK เพื่อความปลอดภัยของผู้ที่เดินทางมาร่วมงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำชับเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ได้เฝ้าระวังและดำเนินการอย่างเข้มงวด พร้อมมีคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงหลายแห่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ วันที่ 4 17 มกราคม พ.ศ. 2565
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ มีโทษตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราซการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่กรณีเนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชน หรือผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง 1 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 4 17 มกราคม พ.ศ. 2565 สำหรับสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 วันที่ 3 ม.ค.2565 พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวนมากถึง 329 ราย โดยติดเชื้อจากต่างจังหวัด 11 ราย ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัด 318 ราย แยกเป็น อ.เมืองอุบลราชธานี 155 ราย อ.พิบูลมังสาหาร 40 ราย อ.วารินชำราบ 39 ราย อ.เหล่าเสือโก้ก 18 ราย อ.เดชอุดม 15 ราย อ.นาเยีย 6 ราย อ.สิรินธร 5 ราย พื้นที่ละ 4 ราย ได้แก่ อ.สำโรง อ.ตาลสุม อ.ม่วงสามสิบ อ.บุณฑริก อ.นาจะหลวย พื้นที่ละ 3 ราย ได้แก่ อ.โขงเจียม อ.เขื่องใน อ.เขมราฐ อ.น้ำยืน พื้นที่ละ 2 ราย ได้แก่ อ.ตระการพืชผล อ.กุดข้าวปุ้น อ.ดอนมดแดง อ.สว่างวีระวงศ์ ส่วน อ.โพธิ์ไทร มี 1 ราย มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 11 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต
ทีมข่าวภูธร:ออนไลน์

Next Post

อำเภอฝาง ต่างด้าวทะลักเข้าไทยเรื่อยๆพร้อมนำโควิดมา

อำเภอฝาง ต่างด้าวทะลักเข้าไทยเรื่อยๆพร้อมนำโควิดมา […]

ข่าวภูธร