กาญจนบุรี – เตรียมพร้อมแข่งกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48

admin2

กาญจนบุรี – เตรียมพร้อมแข่งกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 นายอำเภอท่ามะกา ส่งไม้ต่อในการวิ่งธงเฉลิมฉลองกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และธงกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 38 “กาญจนิกาเกมส์” ให้กับอำเภอท่าม่วง วันนี้ 26 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ เทศบาลตำบลพระแท่น ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา เป็นตัวแทนในการวิ่งธงเฉลิมฉลองกีฬาแห่งชาติครั้งที่48 “กาญจนบุรีเกมส์” และนางวนิดา จงเจริญวัฒนา ปฏิบัติหน้าหน้าแทนปลัดอาวุโสอำเภอท่ามะกา เป็นตัวแทนวิ่งธงกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่38 “กาญจนิกาเกมส์” พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่อำเภอท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมกว่า200 คน

โดยอำเภอท่ามะกา วิ่งธงเฉลิมฉลองกีฬาแห่งชาติฯ และธงกีฬาคนพิการแห่งชาติฯ ณ บริเวณด้านหน้าเทศบาลพระแท่น ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี โดยวงโยธวาทิตโรงเรียนท่ามะกาพิทยาคม นำขบวนเชิญธงเฉลิมฉลอง เดินผ่านตลาดพระแท่น จนสิ้นสุดถึงหน้าวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร จากนั้นขึ้นรถยนต์ไปลงหน้าเทศบาลท่าเรือพระแท่น ก่อนเดินนำขบวนวิ่งธงเฉลิมฉลองกีฬาแห่งชาติฯ และ ธงกีฬาคนพิการแห่งชาติฯ ผ่านตลาดท่าเรือ จนถึงวัดท่าเรือ หลังจากนั้นได้ขึ้นรถเพื่อไปส่งมอบธงเฉลิมฉลองกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48″กาญจนบุรีเกมส์” และธงกีฬาคนพิการครั้งที่ 38″กาญจนิการเกมส์” ให้กับอำเภอท่าม่วง
จากนั้น ที่บริเวณหน้า โรงงานน้ำตาลไทยเพิ่มพูล ตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา ส่งธงกีฬาแห่งชาติฯ ต่อให้ นายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง และนางวนิดา จงเจริญวัฒนา ปฎิบัติหน้าที่แทนปลัดอาวุโสอำเภอท่ามะกา ส่งธงกีฬาคนพิการแห่งชาติฯ ให้ พันตำรวจเอกศราวุธ ศรีสังข์วร ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่าม่วง การวิ่งธงเฉลิมฉลองอำเภอท่าม่วง เริ่มจากหน้าโรงงานน้ำตาลไทยเพิ่มพูล จนถึงหน้าวัดโพธิ์เลี้ยวศรีสุวรรณณาวาส อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยอำเภอท่าม่วงจะส่งมอบธงเฉลิมฉลองกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 48 “กาญจนบุรีเกมส์” และธงกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 38 “กาญจน์กาเกมส์” ต่อให้อำเภอเมืองกาญจนบุรี ลำดับต่อไป
ข่าวภูมิภาคกาญจนบุรี / ปรีชา ไหลวารินทร์ – รายงาน

Next Post

กาญจนบุรี – เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ร่วมกับหน่วย

กาญจนบุรี – เทศบาลตำบลทองผาภูมิ ร่วมกับหน่วยงานต่า […]

You May Like

ข่าวภูธร