อยุธยา นาย ศุภสิทธิ์ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอ

admin2

อยุธยา นาย ศุภสิทธิ์ เอี่ยมเจริญ นายอำเภอนครหลวงเป็นประธาน วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เวลา 08:30 น โครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ นาย ธีระพล พวงทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาโครงการฯในวันนี้ กระผมต้องขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆท่าน ที่ได้ ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้น บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอเปิดโครงการปลูกต้นไม้ลดโลก ร้อน ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ประจำปี พุทธศักราช 2566 และขอเชิญชวน ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และประชาชน บ้านโคกช้าง หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มาร่วมกิจกรรมทุกท่าน ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 500 ต้น ระยะความยาว 700 เมตร มีต้นรวง ผึ้ง ต้นสะเดา ต้นแคนา และต้นขี้เหล็ก ถ้าเติบโตไปประชาชนจะได้ กิน ไม่ต้องไปหาซื้อ ที่ไหน โดยพร้อมเพรียงกัน

สุขุม แก้วกดั่น อยุธยา

Next Post

จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาท

Post Views: 357 จังหวัดเชียงใหม่ ปลูกป่าเฉลิมพระเก […]

ข่าวภูธร