กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับคณะกรมพัฒนา

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับคณะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พพ. ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร
วันที่ 11 มีนาคม 2565 นายสังวาล พรมสำลี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร กธอ-ฟ. นายอาทิตย์ พรคุณา วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ. ร่วมต้อนรับคณะ นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ ผู้อำนวยการกองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พพ. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร โดยร่วมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร (Hydro-Floating Solar Hybrid Project) กำลังผลิตไฟฟ้า 45 เมกะวัตต์ (MWac) จาก นายชนินทร์ สาลีฉันท์ วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน วศ.11 อพพ. โดยในการนี้ นายเสริมพงศ์ วิชิตเนตินัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน ช.อพพ-2 พร้อมด้วยผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน อพพ. ร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมแซน้อย 1 เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อุบลรา […]

ข่าวภูธร