กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์

admin2

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี จัดอบรมโครงการ “การศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งปลาแก้วด้วยโดมพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร วันที่ 10 มีนาคม 2565 นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกรระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (วศ.10 ทกท.กธอ-ฟ.) พร้อมด้วย ผู้ปฎิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดำรงชัย โสกัณทัต คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และอาจารย์ จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมบรรยายการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มปลาซิวแก้ว ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลาซิวแก้วบ้านโชครังสรรค์ ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เข้าร่วมรับการอบรม ในโครงการ “การศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งปลาแก้วด้วยโดมพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร” เพื่อให้ทางกลุ่มฯ ได้นำไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตนเอง ต่อไป ณ ศูนย์พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา) กฟผ.เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบเช็คงบประมาณ

กฟผ.เขื่อนสิรินธร มอบเช็คงบประมาณสนับสนุนให้กับวัด […]

You May Like

ข่าวภูธร