อยุธยา ชาวตีมีดอรัญญิก เหลืออดราคามีดตกต่ำ ชาว

admin2

อยุธยา ชาวตีมีดอรัญญิก เหลืออดราคามีดตกต่ำ ชาวบ้านอยากให้นายก เศรษฐา ทวีสิน นายก เข้ามาดูแลเกี่ยวกับเรื่องมีดอรัญญิก ช่วงนี้มีดอรัญญิกตกต่ำมาก ให้ เล็งเห็นมีดอรัญญิก ประชาชน ที่ทำมีดอรัญญิก ราคามีดราคาถ่าน สูงขึ้น 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10:00 น หมู่บ้าน มีดอรัญญิก ของดีเมืองเก่าแก่ของอยุธยา ที่ ส อรัญญิก ร้าน ส อรัญญิก นายบุญสม ศรีสุข บ้านเลขที่ 190/2 หมู่ 6 ตำบลท่าช้างอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวความเป็นมาของมีดอรัญญิก พี่ชาวบ้านสามารถ ตีเหล็ก หลายประเภท ออกมาเป็นมีด ตามรูปแบบ ที่สืบเนื่องมาจากบรรพบุรุษ ปู่ย่าตายายกว่า 200 ปี เพื่อให้ชาวบ้านมีอาชีพ เป็นหลัก เป็นฐาน สืบทอด ตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่ตอนนี้ เหนื่อยเหลือเข็น การขึ้นราคา เหล็กถ่าน และแรงงาน ที่ทำมีด ต้องจ้าง ต่อคนวันละเกือบ 200 บาท ไม่คุ้มกันกับค่าแรง หรือค่าอุปกรณ์ต่างๆที่ขึ้นราคา วอนรัฐบาลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ช่วยดูแลขยับขยาย หมู่บ้านตีมีดอรัญญิก หรือวอนหน่วยงาน ทททและท่องเที่ยว หันมากระตุ้น หมู่บ้านตีมีดอรัญญิก หรือให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาเดินชมซื้อจับจ่ายมีดอรัญฮิตเพราะเป็นต้นแบบที่ทุกคนต้องใช้ในภายครัวเรือน แต่ตอนนี้ ลำบากมาก แวะตลาดน้ำ ในวัดศรีจำปา ที่สร้างเอาไว้ ผุพังหมดแล้ว เสียเงินงบประมาณไปเปล่าๆ ทางวัดศรีจำปา ถ้ามันผุพังแล้วน่าจะขยายออกไปหรือรื้อถอน ทางวัดจะได้นำพื้นที่ เอาไว้จอดรถหรือทำกิจกรรมอื่นๆต่อไป วอนหน่วยงานที่สร้างเอาไว้ หันมาดูแลและรื้อถอน ประชาชนในหมู่บ้านต้นโพธิ์หมู่ที่ 6 วอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ มารื้อถอน หรือจะก่อสร้าง ให้มันดีกว่านี้ หลังคาก็ผุพัง ใช้การอะไรไม่ได้เลย บอลหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ มาดูแลหน่อย

นางสาว รัตนาภา ศรีวิไชย อยุธยา

Next Post

เมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกวัน

เมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกวันคล้า […]

ข่าวภูธร