อำนาจเจริญ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

admin2

อำนาจเจริญ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น นายประชา เตรัตน์ อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.เพ็ญจันทร์ ล้อสีทอง ประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ดร.ประภาจิต ศรีสว่างพัฒนา ประธานภาคตะวันออกสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย ดร.ธรรมรงค์ สืบอ้าย นายกสมาคมพัฒนาชนบท คุณอุไร วิชัยดิษฐ์ ที่ปรึกษาสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ จำนวน 20 คน ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และนายธนูศิลป์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับ ณ หอประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นางถาวรีย์ ลาภสาร ปลัดอาวุโสพร้อมด้วยปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ ทั้ง 7 อำเภอ รับลงทะเบียนประชาชนที่มีปัญหาหนี้นอกระบบ จำนวน 118 ราย โดยแต่ละอำเภอจะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน อันจะเป็นการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Next Post

จ.มุกดาหาร รองผู้ว่า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

จ.มุกดาหาร รองผู้ว่า เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิ […]

You May Like

ข่าวภูธร