อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมกับเหล่ากาชาด หน่วย

admin2

อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ร่วมกับเหล่ากาชาด หน่วยงานราชการลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565
เวลา 13.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นางรัชชุมา บุตรโพธิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และน.ส.เบญจภรณ์ พราหมณ์เทศ นักสังคมสงเคราะห์
น.ส.ระพีพร ศรประสิทธิ์ นักพัฒนาสังคม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือที่จำเป็นในเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน ในพื้นที่ บ้านทับเมย ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
นายภูธเนษฐ์ ทองโท ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายสมควร ในทอง กำนันตำบลโนนหนามแท่ง ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนหนามแท่ง กล่าวว่าเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น. ได้เกิดพายุฤดูร้อนลมพัดแรง ในพื้นที่ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากความรุนแรงของพายุได้พัดเอาหลังคาบ้านเรือนและหลังคาโรงจอดรถของประชาชนปลิวว่อน สร้างความเสียหายให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 19 หลังคาเรือน
นายเทียม สุพรรณ นายก อบต.โนนหนามแท่ง ได้สำรวจความเสียหาย และได้ทำการช่วยเหลือ จัดหาวัสดุเพื่อซ่อมแซมทุกหลังคาเรือนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ช่วยเหลือ ครัวเรือนที่ได้รับความเสียหายหนัก จำนวน 4 ครัวเรือนๆละ 3,000 บาท[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=_qKzqdYTcZg[/embedyt]

Next Post

อำนาจเจริญ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อำนาจเจริญ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลง […]

You May Like

ข่าวภูธร