จ.เชียงราย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน

admin2

จ.เชียงราย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ 27 พ.ค 65 เวลา 09.00 น.ประธานในพิธี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายกองค์การบริการบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อำเภอพานจังหวัดเชียงราย และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครองตำบลเวียงห้าว จิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะ เนื่องในวันที่ระลึกวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสามแยกบ้านร่มโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

Next Post

นายวชิร ดวงเเสงทอง นายกเทศมนตรีตำบล

นายวชิร ดวงเเสงทอง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน จังหวั […]

ข่าวภูธร