นายวชิร ดวงเเสงทอง นายกเทศมนตรีตำบล

admin2

นายวชิร ดวงเเสงทอง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน จังหวัดเชียงราย วันที่ 27 พ.ค 65 เวลา 9:30 น. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบความเสียหาย กรณีน้ำท่วม เขตเทศบาลเมืองพาน เมื่อวันที่ 22 พ.ค 2565 ร่วมกับฝ่ายปกครอง นายมฤคินทร์ ไชยปัญโญ ผญบ หมู่ที่ 1 พร้อมทีมงาน ผญบ ลงพื้นที่ หมู่ที่ 1 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ตรวจสอบความเสียหายตามคำร้องขอได้รับความช่วยเหลือ เป็นการเร่งด่วน

Next Post

กอ.รมน. เชียงราย ร่วมกับชป.กร.มทบ. 37 จัด

กอ.รมน. เชียงราย ร่วมกับชป.กร.มทบ. 37 จัดโครงการชุ […]

You May Like

ข่าวภูธร