จิตอาสาพระราชทานตำบลอำนาจ

admin2

จิตอาสาพระราชทานตำบลอำนาจ
พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดหนองหิ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 08.30 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ/ผอ.ศอ.จอส.อ.ลืออำนาจ มอบหมายให้ นางสาวรพีพร โมฬีพันธ์ ปลัดอำเภอรับผิดชอบตำบลอำนาจ ร่วมกับ นายไสว ทานะกาศ กำนัน ต.อำนาจ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสาพระราชทานตำบลอำนาจ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณวัดหนองหิ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้เกิดความสะอาดสวยงาม การคมนาคมสะดวก เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการสร้าางความรักความสามัคคีของคนในชุมชน มีประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 58 คน

Next Post

ราชบุรี ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหา

ราชบุรี ร่วมกันแถลงข่าวผลการจับกุมผู้ต้องหาลักทรัพ […]

ข่าวภูธร